Yönetim

Her türlü iş ortamı içerisinde yer alan yönetim süreçlerini içermektedir. Yönetim, gerek kamu gerekse özel sektör olsun tüm iş yerlerinde yönetim en önemli unsurlardan birisidir.