Yöneticilerde Bulunması Gereken Etkili İletişim Teknikleri

4 dk


78
2 Yorum, 89 Paylaşım, 78 Beğeni

Toplumun en küçük yapı taşı olan aileden başlamak üzere tüm organizasyonel faaliyetlerin tamamında yönetime ihtiyaç bulunmaktadır. Bundan dolayı yöneticiler için etkili iletişim teknikleri olmazsa olmazdır.

Bu yönetim bir spor takımı olabilir, şirket veya kamu kuruluşu olabilir, arkadaşlar arasında oluşturulan organizasyonlar olabilir. Kısacası tüm organizasyonların tamamında iyi ve etkili yönetim olmak zorundadır. Başarılı bir yönetim olmaması durumunda ise bulunduğunuz yerde sorunların olması gayet normaldir. İyi bir yönetimin olabilmesi için ise yöneticilerin etkili iletişim tekniklerine sahip olması önemlidir.

Bu  içerikte, bir yönetici etkili iletişim tekniklerinin hangisine sahip olmalı, yöneticiler için etkili iletişim teknikleri neden önemli, etkili iletişim nedir sorularına yanıt bulacaksınız.

Etkili İletişim Nedir?

İletişim insanlar ya da gruplar arasında gerçekleşen, gündelik hayatın olmazsa olmaz bir parçası, aktivitesidir. Bundan dolayı “etkili iletişim” üzerine birçok araştırma ve nceleme yapılmış, hatta üzerine kitaplar yazılmıştır. Etrafınıza bir bakın.! iyi bir iletişim kurabilen insanlar, çevresinde kabul gören, işlerinde ise başarılı olan kişilerdir.

Etkili iletişim, vermek istediğiniz mesajı en kısa sürede ve en net şekilde karşı tarafa iletme sanatıdır. Peki, iyi ve etkili iletişim nasıl olmalıdır. İşte aşağıda etkili iletişimi oluturan en önemli unsurlar bulunmaktadır.

 • Kendini tanımak
 • Kendini doğru ifade etmek
 • Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek
 • Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek)
 • Hoşgörülü ve önyargısız olmak,
 • Eleştirilere karşı açık olmak,
 • Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. kurabilmek…

Yöneticiler İçin Etkili İletişim Teknikleri Neden Önemli?

Yöneticinin fikirlerini, projelerini ve görüşlerini astlarına aktarması, onları ikna etmesi, belirli amaç ve hedeflere yönlendirmesi, astlarının görüş ve değerlendirmelerini alması, iletişim kanallarını açık tutması, astlarını yeni fikirler geliştirmesi için teşvik etmesi, örgütsel öğrenme kapsamında bilgiyi paylaşması anlamına gelir.

İletişim becerisi “duygusal zekâ” ile ilgilidir. Yöneticinin duygudaşlık yapması, kişilerin duygularını anlaması, onlarla bekledikleri bir biçimde ilişki kurması iletişim becerisinin yüksek olduğunu gösterir.

Yöneticinin iletişim becerisi kişisel öz güvenle yakından ilgilidir. Öz güven insanların beklentilerine karşılık verme kapasitesinin yüksek olduğuna duyulan inançtır.

Keskin tavırlardan ve söylemlerden kaçınma, zor durumların üstesinden gelme, iddialaşmama, gereksiz tartışmalara girmeme, nezaket ve saygı söylemleri içinde kalma iletişim becerisini güçlendiren tutumlar arasında yer alır. Kararlılık, tutarlılık ve sözünde durma iletişimde güvenilirliği sağlar. Kısacası bir yöneticinin iş hayatında başarılı olması ancak iletişim tekniklerini  doğru bir şekilde kullanabilmesi  ile mümkün olur.

Yukarıda açıkladığım etkili iletişim tanımını ve unsurlarını yerine getiren bir yönetici ile kim çalışmak istemez ki, yukarıda yer alan iletişim unsurlarını bir yönetici üzerinde somutlaştırmak gerekirse:

 • Çalışanı ile tatlı mesafeli olmak
 • Çalışanlarının fikir ve görüşlerini almak
 • Eleştirilere açık olmak
 • Çalışanını etkin bir şekilde dinleyerek, göz teması kurabilmek
 • Takdir ve teşekkür edebilmek
 • Sözlü ve sözsüz iletişimini, çalışanlarına ve işbirliği içerisinde bulunduğu kişi veya kuruluşlarla etkili kullanabilmek

Artık bir yönetici için etkili iletişim teknikleri modern yönetim şekline göre olmazsa olmaz özelliklerdir. Bu etkili iletişim özelliğine sahip yöneticiler, sadece çalıştığı ortamların huzuru  ve başarısına değil kendi karizmatik duruşlarına da katkı sağlar.

Çalışma Ortamlarında Etkili İletişim

İş yerlerinde yani çalışma ortamlarında yönetim kadrosunun iyi ve etkili bir iletişime sahip olması çalışan değerliliğini arttırarak, ekip ruhuna sahip bireylerin oluşmasını sağlar.

Çalışma ortamlarında etkili iletişimin olması çalışan ve yönetim arasındaki ast üst ilişkisini olumlu yönde etkiler. Kamu kurum ve kuruluşlarının veya özel sektör iş yerlerinin belirlemiş olduğu  prensipler doğrultusunda verimli çalışma ortamları ve çalışanlar arasındaki ilişkiler incelendiğinde, etkili iletişim yöntemlerinin güvenli iletişim ortamı ile doğrudan ilişkili olduğu gözlemlenmiştir.

Çalışma ortamlarında kurum kültürü, takım çalışması, ekip ruhu gibi önemli özelliklerin oluşabilmesi için etkili iletişim  başlıca faktörlerden birisidir.

Yusuf TOKMUÇ-Kariyer ve Gelişim Blogumda: Yöneticilerde Bulunması Gereken Etkili İletişim Teknikleri konusunu anlatmaya çalıştım. İçeriği beğendiyseniz daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı, içeriğe katkı sunmak isterseniz de aşağıda yer alan yorum bölümüne fikir ve görüşlerinizi bırakmayı unutmayın.

 


Sizin Tepkiniz Nedir?

Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
Beğen Beğen
4
Beğen
İlginç İlginç
0
İlginç
Bilgilendirici Bilgilendirici
4
Bilgilendirici
Beğenmedim Beğenmedim
1
Beğenmedim
Üzücü Üzücü
0
Üzücü
Yusuf TOKMUÇ
Sürekli araştırmayı ve öğrenmeyi misyon, gelişmeyi ve değişimi ise vizyon edinmiş birisiyim. Blogumda engelli ve yakınları başta olmak üzere ilgi duyduğum alanlarda tüm herkesi kapsayacak şekilde içerik üretmeye çalışıyorum. Bildiklerimi ve tecrübelerimi aktarıyorum.

2 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Erdal bey, çok haklısınız. Elimden geldiğince doğru olanları yani olması gerekenleri anlatmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın, başarılar…