Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı Hakkında

Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları anlatmaya çalışacağım.5 dk


69
77 Paylaşım, 69 Beğeni

Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan veya yapacak olan kadrolu usta öğreticiler, görev alacak ücretli uzman ve usta öğreticilerin derse girebilmeleri ve mesleki tecrübelerine katkı sağlamak amacıyla açılan eğitimler diyebilirim.

İnternet üzerinden yaptığım araştırmalarda konu hakkında çok fazla içerik gördüm. Bizzat Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programını almış birisi olarak internet mecrasında yer alan bir çok bilginin eksik veya yanlış odluğunu fark ettim. Bundan dolayı bu içeriği oluşturma gereği duydum. Elimden geldiğince resmi kaynaklardan edindiğim tüm bilgileri paylaşacağım.

Halk Eğitimi Merkezlerinde görev alabilmek için artık Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı, ön koşul haline geldi.

“Nasıl yani”, dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle,

Fen-edebiyat lisans mezunları nasıl ki, öğretmen olabilmek için pedagojik formasyona ihtiyaç duyuyor ise artık Halk Eğitimi Merkezlerinde görev alabilmek için de Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı aranan bir sertifika haline geldi.

Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı Nedir?

Oryantasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisi diyebilirim. Oryantasyon ifadesine yabancı değiliz.
Oryantasyon, Fransızca dilinden Türkçe’mize geçmiştir. TDK’ye göre oryantasyon kelimesi anlamı: “yönlendirme yapmak, kılavuzluk etmek”

Bu kelimeye aslında özel sektörde çalışanlar hakim. Oryantasyon, işe yeni başlayan çalışanların gereken tüm bilgileri edinmesi ve kısa sürede işe adapte olması için yapılan bir eğitimdir.

İşte, Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı aynı mantık temeline dayanarak hazırlanmış bir eğitim diyebilirim. Bu kurs programının ne olduğunu tam olarak anlayabilmek amacıyla konuyu derinleştirerek tanımlamalar yapmakta fayda var.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan veya yapacak olan kadrolu usta öğretici ile ücretli uzman ve usta öğreticilerin mesleki tecrübelerine katkı sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen kurslara Usta Öğretici Oryantasyon Kursu denmektedir.

Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı, Öğretmenlik ve Öğretim Alanı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 22.03.2019 tarihli ve 6013494 sayılı “Kurs Programları”  konulu Makam Onayı ile uygulamaya konulmuştur.

Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programının uygulanmasına ilişkin tüm usul ve esasların yer aldığı program yönergesi, Hayat Boyu Genel Müdürlüğünün E-Yaygın Modülü üzerinde yer almaktadır.

Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı Ne İşe Yarıyor?

Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı bitiren ve bu belgeyi almaya hak kazanan kişiler, aldıkları bu belge ile Halk Eğitimi Merkezlerinde ihtiyaç halinde usta öğretici olarak görev alabilirler. Usta öğretici eğitimi Halk Eğitimi Merkezlerinde görev alabilmenin ön koşulu diyebilirim.

Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programını Kimler Alabilir?

Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programının genel olarak ne olduğunu öğrendik. Peki, bu kursu kimler alabilir? ya da kimler almalıdır?

Bu kurs programını Halk Eğitimi Merkezlerinde görev almak isteyen kişilerin alması gerekmektedir. Bunun için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

Usta Öğretici Oryantasyon Kursunu kimler Alabilir?

  1. Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan veya yapmak isteyen kadrolu usta öğreticiler,
  2. Ücretli uzman ve usta öğreticiler (Lisans Mezunu ve Lisansüstü), Ön Lisans Mezunu, Meslek Lisesi Mezunu, Yeterlilik belgesi olan kişiler, unutulmaya yüz tutmuş meslek/sanatları icra eden kişiler,

Oryantasyon Kurs Programın Süresi

Kurs programı günde en fazla 6 ders saat olacak şekilde uygulanır ve toplamda 30 ders saatidir.

Usta Öğretici Oryantasyon Kursunun Amaçları

Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı’nı tamamlayan her bireyin;

1. Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramları kullanması,
2. Öğretim sürecinde öğreticinin rolünü açıklaması,
3. Öğretim sürecinde etkili olan alanları örneklerle açıklaması,
4. Öğreticinin beden dilinin öğretim sürecine etkilerini sıralaması,
5. Yaygın eğitim konusunda bilgi sahibi olması,
6. Yetişkin eğitiminin özelliklerini açıklaması,
7. Yetişkin eğitiminde kullanılan öğretim ilke ve yöntemlerini uygulaması,
8. Yetişkin eğitiminde iletişim becerisi kazanması,
9. Yetişkin eğitiminde uygun programı kullanması,
10. Yetişkin eğitiminde uygun materyalleri kullanması,
11. Eğitim öğretim sürecine uygun ölçme değerlendirme araçları seçmesi,
12. Süreç odaklı, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanması,
13. Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği hükümlerini kavraması,
14. Usta öğreticinin görev ve sorumluluklarını kavraması,
15. Modüler sistem ve modülleri kullanması,
16. Kurs planı hazırlaması,
17. e-Yaygın uygulamaları yapması,
18. Kurumsal iletişim, temsil ve protokol kurallarını açıklaması,
19. Görevin gerektirdiği mevzuatı kavraması,
20. Alanının temel kuram ve yaklaşımlarının alanına yansımalarını yorumlaması,
21. Kursiyerlerin gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişkin bilgilerini öğretim süreçleri ile ilişkilendirmesi,
22. Kursiyerlerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak öğretim planı hazırlaması,
23. Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamlarını düzenlemesi,
24. Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerilerini sergilemesi,
25. Alanın ve kursiyerlerin gelişim özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlaması ve kullanması,
26. Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanması
amaçlanmaktadır.

Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı Ders İçeriği

Eğitim/ Öğretimde Temel Kavramlar-2 Saat
Öğretimde Öğreticinin Rolü, Alanlar ve Öğreticinin Beden Dili-3 Saat
Yaygın Eğitim-3 Saat
Yetişkin Eğitimi-3 Saat
Yetişkin Eğitiminde Uygun Program, İçerik ve Materyal Kullanımı-2 Saat
Yetişkin Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme-3 Saat
Mevzuat ve Sistem Uygulamaları-3 Saat
Usta Öğreticinin Tanımı, Görevi ve Sorumlulukları-2 Saat
Kurumsal İletişim, Temsil ve Protokol Kuralları-4 Saat
Görevin Gerektirdiği Mevzuat-5 Saat

Toplam 30 saatlik bir ders programını içermektedir.

Usta Öğretici Oryantasyon Kursu Nereden Alınmalı? Belge Geçerliliği

Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı, Öğretmenlik ve Öğretim Alanı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 22.03.2019 tarihli ve 6013494 sayılı “Kurs Programları”  konulu Makam Onayı ile uygulamaya konulduğundan dolayı bu kursu Halk Eğitim Merkezlerinden almanız en doğru olanı diye düşünüyorum.

Bu kursa başlayıp, kursu tamamlayanların aldıkları kurs bitirme belgelerinin geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Sertifikanız ömür boyu geçerlidir.

“Yusuf hocam, bu kurs ile ilgili internette araştırma yaptım. Bazı eğitim siteleri Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri aracılığıyla da bu kursu veriyor. Oralardan da alınabilir mi?” dediğinizi duyar gibiyim.

Yukarıda ifade etmeye çalıştım. Bu kursun uygulanmasına yönelik alınan makam onayında veya makam onayı doğrultusunda çıkartılan kurs programı yönergesinde üniversitelerden de alınabilir ibaresine rastlamadım.

Usta Öğretici Oryantasyon Kursunu Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinden alınması daha doğru diye düşünüyorum.

Not: Bu içerik, kesinlikle resmi bilgi niteliği taşımamaktadır. Konu hakkında resmi bilgiyi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden edinebilirsiniz.

Yusuf TOKMUÇ-Kariyer ve Gelişim Blogumda: Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı Hakkında bilgiler vermeye çalıştım. İçeriği beğendiyseniz daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı, içeriğe katkı sunmak isterseniz de aşağıda yer alan yorum bölümüne fikir ve görüşlerinizi bırakmayı unutmayın.


Sizin Tepkiniz Nedir?

Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
Beğen Beğen
7
Beğen
İlginç İlginç
0
İlginç
Bilgilendirici Bilgilendirici
6
Bilgilendirici
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Üzücü Üzücü
0
Üzücü
Yusuf TOKMUÇ
Sürekli araştırmayı ve öğrenmeyi misyon, gelişmeyi ve değişimi ise vizyon edinmiş birisiyim. Blogumda engelli ve yakınları başta olmak üzere ilgi duyduğum alanlarda tüm herkesi kapsayacak şekilde içerik üretmeye çalışıyorum. Bildiklerimi ve tecrübelerimi aktarıyorum.

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir