Engelli Vergi İndirimi, Sakatlık İndirimi Nedir?

Çalışan tüm engellilerin gelir vergisi üzerinde sağlanan indirimden bahsetmeye çalışacağım. Yazının devamını okuduğunuzda engelli vergi indirimi, sakatlık indirimi konusunda bilgi sahibi olacaksınız.4 dk


67
2 Yorum, 78 Paylaşım, 67 Beğeni

Engelli vergi indirimi, sakatlık indirimi nedir? Engelli vergi indirimi başvurusu nasıl yapılır? Engelli vergi indiriminden kimler yararlanabilir? Engelli vergi indiriminin yasal dayanağı nedir? Engelli vergi indiriminde bakmakla yükümlü olunan kişi ne anlama gelmektedir? 

Engelli Vergi İndirimi, Sakatlık İndirimi Nedir?

Engellilik vergi indirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Engellilli sağlık kurulu raporunda yer alan bulgulara göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli olarak belirlenmektedir.

Engelli Vergini İndiriminin Yasal Dayanağı Nelerdir?

Engelli vergi indirimi diğer bir ifadeyle sakatlık indirimi engelli sağlık kurulu raporu bulunan tüm engelli çalışanlara uygulanmaktadır. Bu vergi istisnası 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Engellilik İndirimi” başlıklı 31 inci maddesine göre uygulanmaktadır.

Engelli Vergi İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre engelli vergi indirimi uygulamasından;● Engelli ücretli,
● Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,
● Engelli serbest meslek erbabı,
● Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
● Basit usulde vergilendirilen engelliler,
yararlanabilmektedir.

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Ne Anlama Gelmektedir?

Bakmakla yükümlü olunan kişi” ifadesi, engelli vergi indirimi uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan 222 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde tanımlanmıştır.

222 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde tanımı yapılan bakmakla yükümlü olunan kişi tabirini aynen aktarıyorum.

Engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş, çocukları ve mahkeme kararı ile vasi tayin edilen kardeş anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.

Engelli Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Yapılması Gerekenler?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kişiler engellilik vergi indirimi başvurularını; İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı (ivd.gib.gov.tr) ile ve İnteraktif Vergi Dairesi mobil uygulamasını kullanarak sistem üzerinden ya da bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracağı belgeler şunlardır:
1. Engelli ücretli;
– Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge.
– T.C. kimlik numarası.
– İlgili yönetmeliğe (18 yaşını doldurmuş bireyler için: 20/02/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik – 18 yaşını doldurmamış bireyler için: 20/02/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik) uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince “ASLI GİBİDİR” şerhi ile onaylanmış örneği.
2. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli;
– Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge.
– Kendisinin ve engelli kişinin T.C. kimlik numarası.
– Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge.
– İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince “ASLI GİBİDİR” şerhi ile onaylanmış örneği.
3. Engelli serbest meslek erbabı;
– Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.
– İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince “ASLI GİBİDİR” şerhi ile onaylanmış örneği.
4. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı;
– Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.
– Engelli kişinin T.C. kimlik numarası.
– Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge (sağlık karnesi örneği).
– İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince “ASLI GİBİDİR” şerhi ile onaylanmış örneği.
5. Basit usulde vergilendirilen engelliler;
-Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.
– İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince “ASLI GİBİDİR” şerhi ile onaylanmış örneği.

 

Bu konuda daha detaylı ve resmi bilgi almak isterseniz Gelir İdaresi Başkanlığının veb sayfasında Yardım ve Kaynaklar sekmesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular kısmını da inceleyebilirsiniz.

Yusuf TOKMUÇ-Kariyer ve Gelişim Blogumda: Engelli Vergi İndirimi, Sakatlık İndirimi Nedir? konusunu anlatmaya çalıştım. İçeriği beğendiyseniz daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı, içeriğe katkı sunmak isterseniz de aşağıda yer alan yorum bölümüne fikir ve görüşlerinizi bırakmayı unutmayın.


Sizin Tepkiniz Nedir?

Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
Beğen Beğen
0
Beğen
İlginç İlginç
0
İlginç
Bilgilendirici Bilgilendirici
3
Bilgilendirici
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Üzücü Üzücü
0
Üzücü
Yusuf TOKMUÇ
Sürekli araştırmayı ve öğrenmeyi misyon, gelişmeyi ve değişimi ise vizyon edinmiş birisiyim. Blogumda engelli ve yakınları başta olmak üzere ilgi duyduğum alanlarda tüm herkesi kapsayacak şekilde içerik üretmeye çalışıyorum. Bildiklerimi ve tecrübelerimi aktarıyorum.

2 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    1. İdris Bey, güzel yorumunuz için teşekkür ederim. Amacım kendim gibi engelli olan kişi veya ailelere yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak. Yeni yazılarda buluşmak üzere…