Engelli Memurların Tayini Hakkında

Engelli memurların tayini hakkında edindiklerimi ve bildiklerimi uzun süredir engelli çalışan birisi olarak aktarmaya çalıştım. Engelli memurların tayini hakkında tüm merak edilenler yazının devamında... Engelli Devlet Memurlarının Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği...6 dk


53
60 Yorum, 66 Paylaşım, 53 Beğeni

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında engelli olarak çalışan Devlet Memurlarının tayin hakkı bulunmaktadır. Uzun süredir engelli olarak kamu kurumunda görev yapıyorum. Bu içeriğimde yeri geldiğinde benimde ihtiyaç duyduğum engelli memurların tayini hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

Not: Şuan içinde bulunduğunuz içeriğim ile ilgili bizzat hazırlamış olduğum sesli anlatıma/podcast’de aşağıdaki dinleme bağlantılarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda yer alan oynatma aracını kullanarak da dinleyebilirsiniz. Yazılı metni okumak istemez iseniz sesli anlatımın çok işinize yarayacağını düşünüyorum.

Spotify’da dinle Apple Podcast’te dinle Google Podcast’te dinle

 

 

Bu bilgiyi verdikten sonra yazımıza yani konumuza dönelim.

Bilindiği üzere engellilerin istihdamı “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği EKPSS ile gerçekleştirilmektedir. Bu yönetmelik çerçevesinde EKPSS ile atanası gerçekleştirilen personellerin önemli sayılacak bir çok hakları bulunmaktadır.

Bu hakların en önemlilerinden birisi de engelli memurların yer değiştirebilme imkanları diyebilirim. İşte, engelli memurların tayini hakkında edindiklerimi ve bildiklerimin tamamını aktarmaya çalışacağım.

 Engelli Memurların Tayini Hakkında Mevzuat 

 Yönetmelik ile ilgili Karar: 

“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 9/7/2015 tarihli ve 4738 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Karar Sayısı : 2015/8020

 Bu Yönetmelik Amacı: 

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Devlet Memurları Kanunu 72 .Madde:

(Ek fıkra: 6/2/2014 – 6518/10 md.) “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”

Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği:

EK MADDE 3- İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

GEÇİCİ MADDE 5– Kamu kurum ve kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Engelli Memurların Tayini Hakkında Yönetmelik içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

Engelli memurlar, tayin talebinde bulunmak istediklerinde önce çalıştığı kuruma ait atama ve yer değişikliği yönetmeliğini incelemesi gerekmektedir. Talep dilekçelerinde çalıştıkları kurumun atama ve yer değişikliği ile ilgili hükümlerini ilgi tutması ve dilekçesinde belirtmesi gerekmektedir.

Kurumun engellilik ile ilgili bir düzenlemesi yok ise Devlet Memurları Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğindeki hükümlerin yazılması yeterli olacaktır.

>Devlet Memurlarının Atama ve Yer Değişikliği Düzenlemesinde “Bir Defaya Mahsus’’ İfadesi:

Danıştay Onaltıncı Dairesinin 2/7/2015 tarihli ve Esas No: 2015/10808 sayılı Kararı ile, ilgili mevzuat içerisinde yer alan “bir defadan fazla” ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur. Danıştay İkinci Dairesinin 21/3/2018 tarihli ve E.: 2016/9697, K.: 2018/1891 sayılı Kararı ile ise “bir defadan fazla” ibaresi iptal edilmiştir.

Bu kararların ardından engelliliğe bağlı birden fazla atama talebinde bulunmak mümkün hale gelmiştir.

>Aday Engelli Memurlar Tayin Hakkından Yararlanabilir Mi?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümler aday engelli memurlar için uygulanamaz. Yukarıda ifade etmeye çalıştığım engelli memurlara tanınan yer değiştirme hakkı aday memurları da kapsamaktadır. İlgili mevzuatta aday engelli memurların bu haktan yararlanamayacakları ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Hatta aday engelli memurların da engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talebinde bulunabilecekleri yönünde Devlet Personel Başkanlığının 24/03/2015 tarihli ve 2048 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır.

>Engelli Memur Tayin Talebinde Bulundum. Ne Zaman Sonuçlanır?

Bunun için net bir cevap vermek mümkün değil. Mevzuatta da buna dair bir hüküm bulunmuyor. Çalıştığınız kurumun teşkilat yapısına ve çalışma şekline göre değişiklik gösterebilir. Okurlarımdan bana ulaşan geri dönüşlere baktığımda 15 gün ile 2 ay arasında sürdüğünü söyleyebilirim.

>İşe Girdikten Sonra Engelli Olanların Engelli Tayin Hakkı Olur Mu?

İşe girerken engelli değildiniz. Haliyle işe engelli olarak girmediniz. İşe girdikten sonra engellilik durumu oluştu. Engellilikten kaynaklı tayin hakkından yararlanabilirsiniz. Mevzuat incelemesi yaptığımda işe girmeden ya da işe girdikten sonra gibi bir ayrım bulunmuyor.

>Engellilikten Dolayı Başka Kurum ya da Bakanlığa Geçiş Yapabilir miyim?

Engelli Memurların Tayini Hakkında en çok karıştırılan nokta diyebilirim. Engelli memur tayini ile engelli memurların başka kurum ya da bakanlığa geçişi birbirinden çok farklı şeyler diyebilirim. Engellilerin başka kurum ya da bakanlığa geçişleri ile ilgili mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu soru ile ilgili daha detaylı bilgiye Engellilikten Dolayı Başka Kurum ya da Bakanlığa Geçiş Yapabilir miyim? Başlıklı yazımdan ulaşabilirsiniz…

Belediye de çalışan engellilerin işine yaracağını düşündüğüm bir içeriğimin linkini de buraya bırakmak istiyorum. Belediyede Engelli Olarak Çalışıyorum. Engelli Tayin Hakkından Yararlanabilir Miyim?

Bu içeriği buraya kadar okudunuz ve Milli Eğitim Bakanlığı Merkez veya Taşra Teşkilatlarında görev yapıyorsanız eğer, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez veya Taşra Teşkilatlarında görev yapan eğitim ve öğretim sınıfı dışında kalan memurların tayinleri ile ilgili kaleme aldığım rehber niteliğinde ki içeriğimi de okumanızı kesinlikle tavsiye ederim.

MEB Engelli Çalışanlarına İl Dışı ve İl İçi Tayin Hakkı

Yusuf TOKMUÇ-Kariyer ve Gelişim Blogumda: Engelli Memurların Tayini konusunu anlatmaya çalıştım. İçeriği beğendiyseniz daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı, içeriğe katkı sunmak isterseniz de aşağıda yer alan yorum bölümüne fikir ve görüşlerinizi bırakmayı unutmayın.


Sizin Tepkiniz Nedir?

Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
Beğen Beğen
59
Beğen
İlginç İlginç
3
İlginç
Bilgilendirici Bilgilendirici
80
Bilgilendirici
Beğenmedim Beğenmedim
2
Beğenmedim
Üzücü Üzücü
0
Üzücü
Yusuf TOKMUÇ
Sürekli araştırmayı ve öğrenmeyi misyon, gelişmeyi ve değişimi ise vizyon edinmiş birisiyim. Blogumda engelli ve yakınları başta olmak üzere ilgi duyduğum alanlarda tüm herkesi kapsayacak şekilde içerik üretmeye çalışıyorum. Bildiklerimi ve tecrübelerimi aktarıyorum.

60 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Yusuf bey benim kardeşim aile bakanlığına bağlı çalışırken 1 yıl sonra rahatsızlandı ve %40 engelli raporu aldık ve tayin istedik cevap olarak kardeşimin 7433 sayılı kanunla atandığını 3+1 tabi olduğunu ve 4 yılı tamamlamadan bu haktan yararlanamayacagina dair cevap verdiler ne yapmaliyiz

 2. Yusuf bey iyi aksamlar kusura bakmayin rahatsiz ediyorum engelli bilgilendime ile ilgili blok yazilarinizi takip ediyorum teşekkürler hersey için benim ufak bir sorum olcakti eşim engelli kpss ile bu dönem atamasi ankara çalişma ve sosyal güvenlik bakanliğina istatistikçi olarak atandi fakat biz ailece çorumda yaşiyoruz çocuğumuzun okulu burada bende çorumda aile şirketinde çalismaktayim işe başlamadan çoruma tayin isteme şansimiz oluyor mu teşekkürler

  1. Merhabalar, eşinizin atanmasına çok sevindim. Fayda sağlamak amacıyla oluşturduğum içerikler umarım faydalı oluyordur.
   Engelli memur tayinleri ile ilgili bazı bakanlıklarda sistem çok net yani oturmuş bir sistem var diyebilirim. Ancak bazı bakanlıklarda ise engelli memur tayinleri ile ilgili halen belli başlı sorunlar yaşanmaktadır. Bu noktada atandığınız kuruma bahse konu mevzuatı ilgi tutarak bir dilekçe yazmanızı tavsiye ederim.
   Her şeyin gönlünüzce olması umuduyla…

 3. Merhabalar Yusuf bey, ekpss tercihleri var. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığına atanan engelli bir psikolog, memleketindeki sağlık bakanlığına bağlı hastahaneye engelli psikolog olarak geçiş yapabilir mi?

 4. Merhaba hocam ben adalet bakanlığınds çalışıyorum engel durumundan tayin istedim tayinim oldu 2 ay önce tekrardan başka ile engel durumundan tayin istryebilirmiyim 1 yıl geçmesimi gerekir acaba

  1. Öncelikle merhabalar,
   Engelli Tayini ile ilgili mevzuatta bir inceleme yaptığımızda herhangi bir süre ile karşılaşmadım. Yine de en doğru ve resmi bilgiye kurumunuzdan ulaşabilirsiniz…
   Her şey gölünüzce olması umuduyla…

 5. merhaba bi şey soracaktım aday memurlar adaylığı kalktığı zaman herhangi bir sınava girmeden tayin istediği zaman kadrosuyla başka il veya ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına gidebilirmi

  1. Merhabalar,
   Yanlış anlamadıysam sizin anlattığınız durum, tayin olmuyor. Kurumlar arası geçişe giriyor. Kurumlar arası geçişlerde engelliler için özel bir hüküm bulunmuyor. Çalıştığınız bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı içerisinde geçiş yapabilirsiniz yani tayin alabilirsiniz.
   Her şeyin gönlünüzce olması umuduyla…

 6. Merhaba, benim tayin dilekçeme geçen hafta red cevabı geldi. Tayin hakkımı kullandım bir defadan fazla yararlanamam diye belirtmişler gerekçe olarak. Raporumu da eke koymuştum. 2. kez tayin hakkımı kullanabilmek için ne yapmam gerekiyor?

  1. Merhabalar,
   Engelli çalışanların tayinleri ile ilgili halen bazı bakanlıklarda bu ve buna benzer sorunlar yaşandığını okurlarımdan öğreniyorum. Engelli tayinleri ile ilgili bir defa ibaresinin kaldırıldığına ilişkin Danıştay ve Kamu Denetçiliği kararlarını(Kararlar yazı içerisinde yer alıyor) ek yapıp tekrar dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz… Yine de detaylı bilgi konusunda kurumunuzla iletişim kurmanızı tavsiye ederim.
   Her şey gönlünüzce olur umarım.

 7. Mrb diyanet işleri bşknlığına şehit yakını olarak kamu işçisi olarak atandım. Bekarım . Annemin %50 engelli raporu var . Kendisi ile aynı evde ikamet ediyorduk. İlk atamam farklı bir ile çıktığı içi ayrı kaldık. 4 aydır çalıyorum . Annemin sağlık raporuna istinaden tayin aldırma şansım varmıdır. Nasıl bir dilekçe yada başvuru yapmalıyım . Mail adresimden dönüş yaparsanız sevinirim . Saygılar .

  1. Öncelikle Merhabalar, bu sorunuzun cevabı mevzuatta ayrıntılı olarak yer almaktadır.
   İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
   Buna göre tayin isteyebilrmeniz için bakmakla yükümlü olduğunuz annenizin raporunda “ağır engelli” ibaresinin bulunması gerekiyor. Yine de en doğru ve en net bilgiye çalıştığınız kurumdan ulaşabilirsiniz…
   Her şey gönlünüzce olur umarım…

 8. Merhaba, benim %50 engel raporum var. 10 gün önce Aile Bakanlığı’na tayin dilekçem yazılmış. Ne kadar sürede cevaplanır acaba?

  1. Öncelikle merhabalar,
   Tayin süreleri ile ilgili tam anlamıyla bilgi vermek mümkün değil. Bakanlıklar arasında ciddi farklılıklar var. Ortalama 2 ya da 3 hafta sürüyor.
   Umarım gönlünüzce olur.

   1. Teşekkür ederim cevap verdiğiniz için. Bakanlık tayin dilekçemi birkaç ay bekletir mi acaba? Dilekçeye en geç cevap verme süresi var mı?

    1. 3071 Sayılı Dilekçe Kanuna göre verilen dilekçelere cevap en geç 30 gün içinde verilir. Tabi bu tayin durumu olunca farklılık gösterebilir. En iyi ve doğru bilgiye kurumunuzdan ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum.

 9. Engellilere verilen tayin hakkı bir kere deniliyor ve herkes farklı söylüyor… Hastanede çalışıyorum farklı bir il içinde hastanede yer değiştirmek il içi tayin isteyebilir miyim? illa il dışı mı olacak tayin?

  1. Engelli tayin hakkı konusunda “bir defa” ibaresi kaldırıldı. Yazının içerisinde Danıştay kararını da paylaştım. Bazı bakanlıklarda mazeret tayinlerinde halen belirli farklılıklar yaşanmaktadır. Bu konuda en doğru ve net bilgiye kurumunuzdan ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum.
   Umarım gönlünüzce olur her şey…

 10. Merhaba ben 12.04.2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında psikolog olarak göreve başladım. Benim ile atamam Ordu iline lmuştu ancak Ordu’ya gitmeden göreve istediğim ilde başlama hakkım varmış o sebeple Muğla ilinde göreve başladım. Şu anda Ankara’ya tayin istiyorum. Tayin dilekçemi verdiğim takdirde talebim kabul olur mu? Bir defaya mahsus ifadesi kaldırılmış incelediğim kadarıyla. Dönüş yaparsanız sevinirim teşekkürler.

  1. Merhabalar,
   Öncelikle görevinizde başarılar dilerim. Engellik durumundan kaynaklı tayinlerde bir defaya mahsus ibaresi kaldırıldı. Daha detaylı bilgi için çalıştığınız kurum ile görüşerek tayin talebinde bulunabilirsiniz…
   Her şeyin gönlünüzce olması umuduyla…

 11. Merhaba Yusuf Bey, ben Şubat ayında düzce Atatürk Devlet Hastanesine normal KPSS ile sağlık teknikeri olarak atandim.Epilepsi hastasıyım.Haziranda nobetlerimin yoğunluğundan ve ilaç sayımın fazla olmasından dolayı engel raporum %40 olarak süreli (3 yıllık) onaylandı.Saglik bakanlığına dilekçe yazdım ve yanıt olumsuz geldi.663 sayilikanunun 45 a maddesince KHK de olanlar yani 3+1 ler tayin isteyenez dediler.Bu durumda ben itiraz dilekçemi yazacağım.İcerik konusunda baba yardımcı olabilir misiniz?Kimse birşey bilmiyor.

 12. Yusuf bey merhaba
  2023 Mayıs ayında normal KPSS’den Yozgat şehir hastanesi atamam oldu %72 raporum bulunuyor.dilekçe vermek istediğimde 3 sene zorunluluk istiyorlar dilekçe versem 1 defa mahsus sivasa gönderebilirlermi. Bununla ilgili ne yapmalıyım.

  1. merhaba hocam bende engelliyim ocak ayında dilekçe verdim red geldi sebebide 3+1 sözleşmeli olduğum için şeklinde cevap yazmışlardı engellilik ve sağlık mazereti diye ayrım görmüştüm sağlık mazereti olarak değilde ikinci dilekçemi engellilik mazereti olarak vereceğim

 13. Merhaba hocam ekpss ile Ardahana hazine ve maliye bakanlığına atandım oturduğum yer mersin vede mersinde göreve başlamak istiyorum yada oraya tahinimi istiyorum diye dilekce verdim fakat dilekceyi kabul etmediler en az bir yıl çalılma şartı var denildi engellilerde 1 kez yer değiştirme hakkı var diye biliyordum nasıl bir yol izliyecem oturduğum yerde çalışmak için saygılar hocam şimdiden teşekkürler..

  1. Merhabalar, öncelikle atamanız olduğu için çok sevindim. Başarılarınızın devamını dilerim. Engelli tayinlerine ilişkin şunu belirtmek ve ifade etmek istiyorum. Okurlarımdan gelen bilgilere göre halen engelli tayinleri ile ilgili bir çok bakanlık ve kurumda farklı farklı uygulamalar var. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı ilk atama sırasında engelli tarafından verilen dilekçeyi kabul ediyor. Engelli istediği yerde başlayabiliyor. Keza Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da bu şekilde çalışıyor. Ancak bir çok bakanlık ve kurum bu şekilde uygulama yapmıyor.
   Atandığınız kurumun personel yer değişikliğine ilişkin özel hükümleri bulunmuyor ise 657 Sayılı DMK ya göre engelli tayin talebinde bulunabilirsiniz…

 14. Merhaba Yusuf Bey.Öncelikle genel olarak bilgilendirmeniz için teşekkürler.Bir kaç sorum olacaktı.Tarım ve Orman bakanlığında tayinin uğraştırıldığını bir çok yorumda okudum.Yakın bir süre içinde dilekçe verecem başlamadan vermem mümkün mü? Yada dilekçeyi başldıktan sonra örneğin ilçe müdürlüğündenden verdim diyelim dilekçenin bakanlığa kurumlardan gidiş aşamasını biliyor musunuz? Yani ilçeden ile sonra valiliğe gibi mi bilginiz varsa şimdiden teşekkürler.

 15. Merhaba, engelli olan memur öğretim görevlisi eşinin tayinini memurluk yaptığı ilde bir üniversiteye aldırabilir mi?

  1. Öncelikle merhabalar,
   Örnekleri var. Mevzuat incelemesi yapıldığında da herhangi bir kısıtlama yok. Yine de en net ve resmi bilgiyi kendi çalıştığınız kurumdan almanız çok doğru olur diye düşünüyorum.

 16. Merhaba 2013 yılında kamu kurumunda engelli tekniker kadrosunda çalışmaya başladım.%40 ortopedik raporum mevcut.EK3 MADDEDE engelli durumdan kaynaklı gerekçelerle tayin talebinde bulunabilir hükmü vardır.Benim anlamadığım gerekçe nelerdir ve engel durumum kalıcı olduğu için tedavisi olması gerekçesiyle tayin talebinde bulunulabilir.sadece rapor olması yeterlimidir.Antalyada çalıştığım için kira fiyatları yüzünde zorluk çekiyorum. Bu gerekçe ek3 maddesine girermi.Bilgi vermenizi rica ederim.

  1. Engelli olarak görev yapan Devlet Memurları, engellilikten kaynaklı tayin talebinde bulunurken herhangi bir gerekçe sunmalarına gerek yok. Mevzuatta zaten engellilikten kaynaklı tayin istemek için engelli olmak kendi başına bir gerekçe sayılmış durumda diyebilirim.
   Gönlünüzce olur. Umarım!

 17. Merhaba ben 2019’dan beri sözleşmeli çalışıyorum 2022 Haziran’da kadroya geçtim ve ailem il dışında olduğu için 3 ay önce yüzde 40 engel raporuma istinaden il dışı tayin dilekçesi verdim. ancak kurumum dilekçemi reddetti. sonra kendileriyle yüz yüze görüştüm. ve kanun ve mevzuatlara göre bulunan haklarımı hatırlattım. kendileri bunları bildiklerini ama idari karar kullandıklarını kadroda bir yılımı doldurmadan herhangi bir yere tayin isteyemeyeceğimi söylediler. bu konuda neler yapabilirim yardımcı olursanız olurum.

 18. Merhaba ben eylül 2022atamasiyla atanmış sözleşmeli öğretmenim.yuzde yüz engelli bir annem var ve raporumuzda bakıma muhtactir ibaresi var annemde çok uzakta farklı bir yerdeyim annemin bulunduğu ile tayinimi isteyebilir miyim çok mağdursuz adaylığımkalkmadan tayin isteme hakkım var mi

  1. Merhabalar,
   öncelikle atanmış olmanızdan dolayı tebrik ederim. Öğretmenlere yönelik yılda iki defa mazeret tayinleri yapılıyor. Annenizin engelinden dolayı mazeret döneminde tayin isteyebilirsiniz. Ayrıca duyduğum ve gördüğüm kadarıyla zaman zaman takvim dışı tayinlerde yapılabiliyor. Takvim dışı tayin nasıl yapıldığına ilişkin her hangi bir bilgim yok. Bu noktada annenizin engel durumunu belirten bir dilekçe ile kurumunuza başvurmanız daha doğru olur diye düşünüyorum.
   Her şey gönlünüzce olur. Umarım!

 19. Hocam ben 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunundan istihtam edildim (EKPSS)’den değil kurumuma %50 oranı olan engelli raporumu sonradan verdim,1 sene görev yaptıktan sonra bu raporumla tayin istedim,şuan bulunduğum ilde mutlu değilim. ben bu hakkımdan yararlamabilmek için tekrar 1 sene mi calişmak zorundayım ? 7 ay görevde olup tekrar tayin hakkımı denedim sonuç alamadım. yanıtlarsanız şimdiden teşekkürler.

  1. Öncelikle merhabalar Adem bey, engellilik durumundan kaynaklı tayin talepleri ile ilgili mevzuat ve buna dair örnek olaylara ilişkin araştırmalar yaptığımda tayin alabilmenizin önünde herhangi bir kısıtlayıcı engel görünmüyor. Çalıştığınız kurum ile tekrar görüşmenizi tavsiye ederim. Kişisel blogumda yeni yazılarda görüşmek üzere… Her şey gönlünüzce olur umarım…

 20. Hocam ben sosyal hizmetler 2828 sayılı kanundan istihtam edildim(Kurayla( önceden belirteyin (EKPSS))’değil kurumuma %50 oranında raporu sonradan verdim. 1 sene çalıştıktan sonra tayin istedim, ben şuan çalıştığım ilde pek mutlu olamadım. bir defa daha hakkımı kullanmak istiyorum tekrar 1 sene mi beklemeliyim ? 7 ay oldu tekrar tayin hakkımı denedim aonuç alamadım.
  yanıtlarsanız teşekkür ederim.

 21. Merhaba, 2015’ten bu yana devlet memuruyum. Geçen yıl kanserden dolayı %88 engelli sağlık kurulu raporu aldım. İsteğe bağlı dilekçe ile kurumuma başvurup il içi yer değişikliği veya kurum değişikliği talep edebilir miyim? İlla yer değişikliği alımları tarihini mi beklemeliyim? Bir de şu an il içi atama var, engelli olmak öncelik sağlıyor mu yoksa puana esas yerleştirme ne gerektiriyorsa o şekilde mi yapılıyor? Cevabınız için şimdiden teşekkürler

  1. Öncelikle merhabalar,
   Sorunuzu hangi kurumda olduğunuzu bilemediğim için genel olarak cevaplamak istiyorum. Engel durumunuzu gerekçe göstererek kurumunuza dilekçe ile başvurmanız durumunda takvim dışı tayin talebinde bulunabilirsiniz. Maalesef, engelliğe başlı olarak kurum değişikliğinin mevzuatta bir yeri yok. Kurum veya çalıştığını teşkilat içerisinde tayin talebinde bulunmanız mümkün. Tayin süreçlerinde engellilikten kaynaklı bir artı puanınız veya bir önceliğiniz bulunmuyor. Direkt olarak mevzuat çerçevesinde hakkınız bulunuyor. Bu anlamda talepte bulanabilirsiniz. Yine de çalıştığınız kurumdan daha detaylı bilgi almanızı tavsiye ederim.
   Engellinize uygun bir hayat diliyorum. Umarım gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın.

   1. Hocam iyi günler. Tayin takvimi dışında yer değişikliği için atama istiyorum fakat takvim dışı olduğu için görevlendirme ile mi gitmem şart? Farklı bir ilçeye gideceğim. Fakat bulunduğum ilçeden oraya ulaşım var. Yani illaki kadromu oraya almak için ikematgah değiştirmem mi gerekiyor? benim için gelme sorunu yok.

 22. Merhaba hocam 2022 ekpss ile ibb ye memur(mimar) atandım bu konu da 2 sorum olacak birincisi ikamet ettiğim adana da ikamet ediyorum ailemin yanındayım ve yaklaşık 10 yıldır burda tedavi görüyorum adana büyükşehir belediyesine geçiş yapabilr miyim, ikincisi asaleti beklemek mi gerekiyor 1 veya 2 yılın dolması mı gerekiyor

  1. Merhabalar,
   Belediyelerde durum biraz farklı oluyor. Engelli memur tayinlerinde: atandığınız, çalıştığınız kurumun teşkilatı içerisinde atanabiliyorsunuz. Belediyelerinde kendi İl’i dışında teşkilatı olmaması sebebiyle olmuyor. Belediyeler arasında geçiş kurumlar arası geçiş kapsamında değerlendiriliyor. Ancak yine de durumunuzu anlatan bir dilekçe ile çalıştığınız kuruma talepte bulunabilirsiniz.

 23. Kit olan bir kurumda Şef olarak çalışmaktayım %47 oranında engelli raporum var buna istinaden istediğim bir ile tayin isteyebilirmiyim. İkincisi kurumun her ilde teşkilatı yok engelli raporuna göre başka bir kit e geçiş yapabilirmiyim. Teşekkürler.

  1. Merhabalar Ali bey, çalıştığınız kurumun diğer il’lerde teşkilatı yok ise engellilik durumundan kaynaklı tayin talebi mümkün değil. Sizin ki kurumlar arası geçiş olarak değerlendirilebilir. Kurumlar arası geçişler de ise engellilik durumunun yasal anlamda bir yeri yok. Yine de bu durum ile ilgili gerek kendi kurumunuz gerekse gitmek istediğiniz kurum ile görüşmenizi tavsiye ederim. Umarım her şey istediğiniz gibi olur.

 24. Engelli yakını mazereti olanlar
  Kamu kurumunda zorunlu atamaya tabi çalışan memurum. Ablam %43 fiziksel engelli olup yanımda ikamet etmektedir. Görev yaptığım ilçede tarlası var. Çiftçi kayıt sistemine ve ziraat odasında kaydı var. Yerimi değiştiremeyeceğim için zorunlu atamamı durdurur mu? Bununla ilgili karar veya örnek var mı

  1. Öncelikle merhabalar Sadettin bey,
   Bu durum ile ilgili herhangi bir emsal karar hatırlamıyorum. Yine de araştıracağım. Kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın.

 25. Merhaba efendim %64 engel durumum var ben ünvan değişikliği sınavı ile 2022 de terçih yaparken eski çalıştığım yerde alım olmadığı için başka bir şehir geldi ama sağlık durumumu öne sürerek eski çalıştığım şehirde başlattılar şimdi ama aynı kurumda değilim benim bir sefere mahsus hakkım duruyor mu tahin için

  1. Öncelikle merhabalar, İyi çalışmalar
   Engel durumunuzu gerekçe göstererek bulunduğunuz yerde kaldıysanız; bu bir engellilikten kaynaklı tayin durumudur. Engelli tayin hakkınızı kullanmışsınız ancak şunu da bilmeniz gerekmektedir. 657 Sayılı DMK’nın 72. maddesine eklenen 3. maddede yer alan “bir defaya mahsus yararlanılabilir” ifadesi Danıştay Mahkemesi tarafından kaldırılmıştır. Bilginize…
   Şunu da ifade etmek istiyorum. Bu ve buna benzer konularda kurumunuza başvurmanız daha doğru olacaktır.
   Tekrar iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Dilediklerinizin olması umuduyla…

 26. Merhaba
  Kronik hastalıktan %60 engelli raporum var . Diyanette 4B sözleşmeli memur olarak göreve başlayacağım ama EKPSS ile atanmadım. Sözleşme gereği 3 yıl şehir dışına tayın hakkım yok peki benim gibi birisinide kapsarmı

  1. Merhabalar Mahmut Bey,
   657 DMK’nın 72. Maddesine ilave edilen “Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı Ek 3’de “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.” Denilmektedir.
   Mevzuat incelendiğinde: Engelli sağlık kurulu raporuna sahip kişilerin EKPSS ile atanmış olmaları şartı bulunmamaktadır. Ayrıca 4A, 4B veya 4C gibi bir ayrımda aranmamaktadır.
   Konu ile ilgili herhalükarda çalıştığınız kuruma başvurmanız çok daha doğru alacaktır. Şimdiden engelinize uygun bir iş yaşamı diliyorum.

  1. Öncelikle merhabalar,
   Engellilikten kaynaklı tayin taleplerinde gerekçe zaten ilgili mevzuat uyarınca çalışan personelin engellilik durumudur. Yönetmelik detaylı bir şekilde incelendiğinde engellilik durumu dışında ayrıca bir gerekçe belirtme zorunluluğu bulunmamaktadır.
   Sürecinizde kolaylıklar dilerim.

 27. Engelli memurların tayini hakkında güzel ve bilgilendirici bir içerik olmuş. Bir sormak istedim. Üniversitede çalışan engelli memurlarda bu haktan yararlanabilirler mi? Şimdiden teşekkürler…

  1. Merhabalar, üniversitelerde de bu durum tabii ki geçerli ancak şunu belirtmek istiyorum. Üniversiteler arasında değil, her üniversitenin kendi fakülte, enstitü kısaca kendi teşkilatı içerisinde bu haktan yararlanılabilinir. Engelli memurların tayini hakkında ki hakkınızdan umarım sorun çıkmadan yararlanabilirsiniz. Başarılar…

   1. merhaba hocam üniversiteye atanan engelli memur. tayın hakkı nasıl alabilir ben istanbul üniversitesine atandım ama kendi şehrime tayin almak istiyorum bilgi verebilirmisiniz

    1. Merhabalar Okan bey,
     Üniversitelerde çalışan engelli memurlara da bu durum tabii ki geçerli ancak şunu belirtmek istiyorum. Üniversiteler arasında değil çünkü bir üniversiteden başka bir üniversiteye tayin almak kurumlar arası geçişe tabi. Üniversitenin kendi fakülte, enstitü kısaca kendi teşkilatı içerisinde bu haktan yararlanmak mümkün. Engelli memurların tayini hakkında ki hakkınızdan umarım sorun çıkmadan yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, başarılar…