Engelli Memurların Tayini Hakkında

Engelli memurların tayini hakkında edindiklerimi ve bildiklerimi uzun süredir engelli çalışan birisi olarak aktarmaya çalışacağım. Engelli Devlet Memurlarının Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği...4 dk


Engelli memurların tayin hakkı
Engelli Memurların Tayin Hakkı

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında engelli olarak çalışan Devlet Memurlarının tayin hakkı bulunmaktadır. Uzun süredir engelli olarak kamu kurumunda görev yapıyorum. Bu içeriğimde yeri geldiğinde benimde ihtiyaç duyduğum engelli memurların tayini hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

Bilindiği üzere engellilerin istihdamı “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği EKPSS ile gerçekleştirilmektedir. Bu yönetmelik çerçevesinde EKPSS ile atanası gerçekleştirilen personellerin önemli sayılacak bir çok hakları bulunmaktadır.

Bu hakların en önemlilerinden birisi de engelli memurların yer değiştirebilme imkanları diyebilirim. İşte, engelli memurların tayini hakkında edindiklerimi ve bildiklerimin tamamını aktarmaya çalışacağım.

 Engelli Memurların Tayini Hakkında Mevzuat 

 Yönetmelik ile ilgili Karar: 

“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 9/7/2015 tarihli ve 4738 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Karar Sayısı : 2015/8020

 Bu Yönetmelik Amacı: 

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Devlet Memurları Kanunu 72 .Madde:

(Ek fıkra: 6/2/2014 – 6518/10 md.) “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”

Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği:

EK MADDE 3- İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

GEÇİCİ MADDE 5– Kamu kurum ve kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Engelli Memurların Tayin Hakkında Yönetmelik içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

Engelli memurlar, tayin talebinde bulunmak istediklerinde önce çalıştığı kuruma ait atama ve yer değişikliği yönetmeliğini incelemesi gerekmektedir. Talep dilekçelerinde çalıştıkları kurumun atama ve yer değişikliği ile ilgili hükümlerini ilgi tutması ve dilekçesinde belirtmesi gerekmektedir.

Kurumun engellilik ile ilgili bir düzenlemesi yok ise Devlet Memurları Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğindeki hükümlerin yazılması yeterli olacaktır.

Devlet Memurlarının Atama ve Yer Değişikliği Düzenlemesinde “Bir Defaya Mahsus’’ İfadesi:

Danıştay Onaltıncı Dairesinin 2/7/2015 tarihli ve Esas No: 2015/10808 sayılı Kararı ile, ilgili mevzuat içerisinde yer alan “bir defadan fazla” ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur. Danıştay İkinci Dairesinin 21/3/2018 tarihli ve E.: 2016/9697, K.: 2018/1891 sayılı Kararı ile ise “bir defadan fazla” ibaresi iptal edilmiştir.

Bu kararların ardından engelliliğe bağlı birden fazla atama talebinde bulunmak mümkün hale gelmiştir.

Aday Engelli Memurlar Tayin Hakkından Yararlanabilir Mi?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümler aday engelli memurlar için uygulanamaz. Yukarıda ifade etmeye çalıştığım engelli memurlara tanınan yer değiştirme hakkı aday memurları da kapsamaktadır. İlgili mevzuatta aday engelli memurların bu haktan yararlanamayacakları ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Hatta aday engelli memurların da engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talebinde bulunabilecekleri yönünde Devlet Personel Başkanlığının 24/03/2015 tarihli ve 2048 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır.

Yusuf TOKMUÇ-Kariyer ve Gelişim Blogumda: Engelli Memurların Tayini konusunu anlatmaya çalıştım. İçeriği beğendiyseniz daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı, içeriğe katkı sunmak isterseniz de aşağıda yer alan yorum bölümüne fikir ve görüşlerinizi bırakmayı unutmayın.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
Beğen Beğen
6
Beğen
İlginç İlginç
1
İlginç
Bilgilendirici Bilgilendirici
7
Bilgilendirici
Beğenmedim Beğenmedim
1
Beğenmedim
Üzücü Üzücü
0
Üzücü
Yusuf TOKMUÇ
Sürekli Gelişim Aşığı, Eğitmen, Danışman ve Koç

2 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Engelli memurların tayini hakkında güzel ve bilgilendirici bir içerik olmuş. Bir sormak istedim. Üniversitede çalışan engelli memurlarda bu haktan yararlanabilirler mi? Şimdiden teşekkürler…

    1. Merhabalar, üniversitelerde de bu durum tabii ki geçerli ancak şunu belirtmek istiyorum. Üniversiteler arasında değil, her üniversitenin kendi fakülte, enstitü kısaca kendi teşkilatı içerisinde bu haktan yararlanılabilinir. Engelli memurların tayini hakkında ki hakkınızdan umarım sorun çıkmadan yararlanabilirsiniz. Başarılar…