Engelli Memurların Çalışma Saatleri Hakkında

Engelli memurların çalışma saatleri hakkında tüm merak edilenleri anlatmaya çalışacağım. 6 dk


67
6 Yorum, 75 Paylaşım, 67 Beğeni

Engelli memurların çalışma saatleri hakkında tüm merak edilenleri anlatmaya çalışacağım. Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli olarak çalışanların, konu hakkında akıllarında bulunan tüm soru işaretlerini gidermeye çalışacağım.

Son yıllarda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre ataması yapılan ve kamu kurum ve kuruluşlarında engelli olarak çalışan çok fazla engelli devlet memuru var.

Kamuda çalışan engelli devlet memuru sayısının artmasıyla, engelli çalışan hakları ile ilgili akıllarda ki soru sayılarının da bu oranda arttığını söyleyebilirim.

Engelli memurların çalışma süreleri nelerdir? Engelli personel en fazla kaç saat çalıştırılabilir? Engelli memurların günlük çalışma saatleri nelerdir? Engelli olarak çalışıyorum akşam kaçta çıkmam gerekir? gibi gibi bir çok soru engelli memurlar tarafından düşünülüyor  ve bunlara yönelik cevaplar aranıyor.

İşte bu içeriğimde engelli bir çalışan olarak bu ve buna benzer bir çok soruya yanıt vermeye çalışacağım.

Not: Şuan içinde bulunduğunuz içeriğim ile ilgili kısa ve net bir şekilde bizzat hazırlamış olduğum sesli anlatımı/podcast’di aşağıda yer alan oynatma aracını kullanarak dinleyebilirsiniz. Yazılı metni okumak istemez iseniz sesli anlatımın çok işinize yarayacağını düşünüyorum.

Yazımıza yani konumuza dönebiliriz.

Engelli Memurların Çalışma Saatleri

Konu hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yeterli açıklamalar yapılmıştır. Bundan dolayı Engelli memurların çalışma saatlerinin ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa bakmakta fayda var. Diye düşünüyorum.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda haftalık ve günlük çalışma saatleri herkes için aynı olarak belirlenmiştir. Günlük sekiz, haftalık ise kırk saat olarak belirlenmiştir. Yani engelli memurlarda diğer memurlar gibi genel olarak günlük 8 saat çalışacaklardır.

Engelli memurların çalışma saatlerinden ziyade engelli memurları zorlamayacak, engelli olarak çalışan memurların sağlık sorunlarını artırmayacak yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları gerekiyor. Bu noktada daha önce kaleme aldığım Engelliler Hangi İşlerde Çalıştırılabilir? başlıklı içeriğimi de okumanızı tavsiye ederim.

Engelli memurların engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada ise mülki amirler tarafından düzenlenebilmektedir.

Bunu içeren 657 Sayılı Devlet Memurarı Kanununun İlgili Maddeleri:

657 DMK BÖLÜM 5: ÇALIŞMA SAATLERİ, İZİNLER

Çalışma saatleri:
Madde 99 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara da yanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.

Günlük çalışma saatlerinin tesbiti:
Madde 100 – Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

(Ek fıkra: 13/2/2011 – 6111/104 md.) Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

(Ek fıkra: 13/2/2011 – 6111/104 md.) Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti:
Madde 101 – (Değişik: 13/2/2011 – 6111/105 md.)
Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Bu kapsamda Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısı da bulunmaktadır. Aşağıya aynen aktarıyorum.

Devlet Personel Başkanlığının 24/12/2015-7707 Görüş Yazısı

ÖZET: Engelli memurun çalışma saatlerinin ne kadar olduğu ile başlangıç ve bitişinin belirlenmesi hk.
EKPSS sonucunda engelli memur olarak ataması yapılan personelin akşamları hava kararmadan çıkmayı talep ettiğini belirterek, ilgilinin talebinin yerine getirilip getirilmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çalışma saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde, “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” hükmü, “Günlük çalışma saatlerinin tespiti” başlıklı 100 üncü maddesinin “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir…” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinde engelli memurlar için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici tarafından farklı belirlenebileceği ifade edildiğinden, Kurumunuz üst yöneticisi tarafından söz konusu personelin günlük çalışmasının başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme sürelerinin farklı belirlenmesinin mümkün olduğu, ancak ilginin günlük çalışma saatleri tespit edilirken haftalık çalışma süresinin toplam 40 saat olması hususuna dikkat edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Engelli Memurların Çalışma Saatleri İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Engelli memurların çalışma saatlerine ilişkin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ve konu hakkında DPB’nin Görüş Yazısına yer verdikten sonra konuyu son olarak daha somutlaştırmak ve netleştirmek amacıyla sıkça sorulan sorular şeklinde bir kısa soru ve cevaplar paylaşmak istiyorum.

Soru 1- Engelli memur en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

Cevap 1- Engelli Devlet memurlarının da haftalık çalışma saati 40 saattir. Engellilerin günlük çalışmalarının başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı olarak belirlenebilir.

Soru 2- Engelli olarak çalışıyorum, akşam kaçta çıkmam gerekir?

Cevap 2- Engellilerin günlük çalışmalarının başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı olarak belirlenmemiş ise ya da kişi engel durumuna özel bir çalışma saati yok ise diğer çalışanlar ile birlikte çıkmanız gerekiyor.

Soru 3- Engelli memur günde kaç saat çalışır?

Cevap 3 – Özel bir düzenleme yok ise Engelli memurlarda diğer memurlar gibi genel olarak günlük 8 saat çalışmak zorundadır.

Soru 4- Engelli memur hafta sonu çalışır mı?

Cevap 4- Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Bu hükme göre Devlet Memurları sadece gece saatlerindeki nöbetlerden istedikleri halde muaf olurlar. Hafta sonları gündüz saatlerinde, resmi tatillerin gündüz saatlerinde nöbet muafiyeti yoktur.

Soru 5- Engelli memur gece nöbeti tutar mı?

Cevap 5- Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Yusuf TOKMUÇ-Kariyer ve Gelişim Blogumda: Engelli Memurların Çalışma Saatleri konusunu anlatmaya çalıştım. İçeriği beğendiyseniz daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı, içeriğe katkı sunmak isterseniz de aşağıda yer alan yorum bölümüne fikir ve görüşlerinizi bırakmayı unutmayın.


Sizin Tepkiniz Nedir?

Kızgın Kızgın
6
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
Beğen Beğen
22
Beğen
İlginç İlginç
3
İlginç
Bilgilendirici Bilgilendirici
18
Bilgilendirici
Beğenmedim Beğenmedim
6
Beğenmedim
Üzücü Üzücü
0
Üzücü
Yusuf TOKMUÇ
Sürekli araştırmayı ve öğrenmeyi misyon, gelişmeyi ve değişimi ise vizyon edinmiş birisiyim. Blogumda engelli ve yakınları başta olmak üzere ilgi duyduğum alanlarda tüm herkesi kapsayacak şekilde içerik üretmeye çalışıyorum. Bildiklerimi ve tecrübelerimi aktarıyorum.

6 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Hafta sonları bayram resmi tatiller 657 syl kanunun 101 ve ilğili mdlerine göre gece vardiyası olarak geçtiğinden engelli parsonel istegi dışından çalıştırılmaz ayrıca 2012 /2 syl genelge 3 Md engelli personelin ailesine izin hak verirken engelliyim mi çalıştıracak genelgenin açıklamasına ters bir durum engelli istegi dışında çalıştırılmaz haftalık 40 saat üzeri çalıştırılmaz bilginize

 2. Merhaba, kurumum zorunlu mesai adı altında hafta içi mesai saati bitiminde ve hafta sonu cumartesi günü için engelli bir memur olarak bana mesai yazıyor. Böyle bir mecburiyetim var mı? Ben mesaiye kalmak istemiyorum.

  1. Öncelikle merhabalar,
   Sorunuzu incelediğimde sorunuz ile ilgili cevapların yorum yaptığınız yazımın ve içeriğimin içinde olduğunu düşünüyorum. Lütfen, size zahmet bir daha yazıyı inceler misiniz? Engelli memurlar ile ilgili sadece gece nöbeti verilemez şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. Sorunuza ilişkin tekrar bir araştırma yaptığımda engelli memurlar mesai saatlerine ilişkin herhangi bir hüküm olmadığını gördüm.
   Engelinize uygun, gönlünüzce bir yaşam diliyorum.

  1. Merhabalar, öncelikle görüşün için teşekkür ederim. Tüm yazılarımı sırasıyla giriş, dayanaklar ve sonuç kısmından oluşturmaya çalışıyorum. Bu içeriğimde de önce bir giriş yaptım. Sonrasında konu hakkında yasal dayanak ile görüş yazısını paylaştım. Son olarak ise konu hakkında sıkça sorulan sorular şeklinde bir kısım ile tamamladım.
   Elimden geldiğince bildiklerimi ve edindiklerimi paylaşma çalışıyorum. Bundan sonra ki yazılarımda görüşünüzü dikkate almaya çalışacağım.