EKPSS Nedir? Engelliler Açısından Önemi

EKPSS nedir ve EKPSS'nin engelliler açısından önemine ilişkin bu içeriği engelli ve yakınlarına rehberlik etmesi amacıyla hazırlamaya çalıştım. 10 dk


59
70 Paylaşım, 59 Beğeni

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir. EKPSS Nedir ve Önemi hakkında daha detaylı bilgi almak için okumaya devam edin.!!!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı- EKPSS Nedir?

EKPSS, %40 ve üzerinde engelli sağlık kurulu raporu bulunan kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak ve atanabilmek için girdikleri sınav sisteminin adına denilmektedir.

Engellilerin Devlet Memurluğuna alımı, EKPSS ve Kura yöntemi olmak üzere iki yolla gerçekleştirilmektedir. Tanımını yukarıda yaptığımız engelli merkezi sınav sistemini anlamına gelen EKPSS Nedir? sorusuna cevap verdiğimize göre şimdi kura yöntemi ile engelli alımından bahsedelim.

Kura yöntemi: ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin tercihlerine göre yerleştirilmeleri amacıyla noter huzurunda Devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan yöntemdir.

EKPSS ve Kura yöntemlerinden kısaca bahsettikten sonra EKPSS’nin engelliler açısından önemi nedir? EKPSS engellilerin kariyer ve mesleki yolculuğunda neden önemli? Gelin bu sorulara cevap arayalım…

Bu İçeriğim Kimlere, Nasıl Katkı Sağlayacak?

Yusuf TOKMUÇ-Kariyer ve Gelişim Blogumda ele aldığım EKPSS Nedir? ve Engelliler Açısından Önemi.. başlıklı içeriğimi:

-Bugüne kadar bu merkezi sınavı hiç duymamış veya duymuş ama fazla bilgisi olmayan lise ve üniversite düzeyinde öğrenim gören engelli öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerin ÖSYM’e tarafından yapılan bu merkezi sınavı yani EKPSS’yi daha yakından tanımalarını sağlayarak mesleki ve kariyer yolculuğunda farklı bir bakış açısı kazandırmak için,

-Özel sektörde engelli olarak çalışan ama EKPSS’den haberi olmayan kişilere Devlet memurluğuna atanabilmenin mümkün olduğu ile ilgili bilgiler aktarabilmek için,

-Daha önce engellilikten dolayı EKPSS merkezi sınavına girerek atanmış ancak aklında halen daha iyi imkanlara sahip veya ilgilendiği ya da kendi branşında farklı bir kuruma atanmak isteyenler için,

oluşturmaya çalıştım.

Kısacası bu içeriğimi, EKPSS ne zaman, EKPSS tercihleri, EKPSS başvuruları gibi başlıklarda haber niteliği taşıma amacıyla değil EKPSS merkezi sınav sisteminin engellilerin meslek seçimlerine ve kariyer yolculuklarına katkı sağlamak amacıyla oluşturdum. Yukarıda maddeler halinde de anlatmaya çalıştığım üzere EKPSS ile yeni tanışacak ya da EKPSS’yi tanımış ama çok bilgisi olmayanlara rehberlik etmesi için hazırladım.

Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, bu içeriğimi sonuna kadar okumaya devam ettiğiniz de ciddi fayda göreceğinizden eminim…

Engelli Devlet Memurluğu Alımına İlişkin Tarihsel Süreç

Engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarına alımlarında 2012 yılına kadar merkezi sınav sistemi yoktu. Her kurum kendi ihtiyacını kendi belirliyor, sınavını ise kendisi yapıyordu. Kurumların engelli alımları ile ilgili başvuruları ve sınavları her zaman farklı İl’lerde olduğundan engellilerin Kamu kurum ve kuruluşlarına alımlarında ise yaşanan hiçbir adım erişilebilir de olmuyordu.

Yusuf TOKMUÇ olarak ben de işte daha bu merkezi sınav sistemi gelmeden bir kaç İl’de bir kaç kurumun yaptığı sınava başvurmuş ve katılmıştım.

Nasıl yani, erişilebilir olmuyor derken dediğinizi duyuyor gibiyim. Hemen bu durumu somutlaştırmaya ve hiç bu döneme şahitlik etmeyenlerin akıllarında tezahür ettirmeye çalışayım.

Örneğin, ÖSYM Başkanlığı 3 engelli personel alımı yapacak. Duyuruya çıkıyor ve duyurusunda sınavın Ankara olduğunu, sınavda 60 soru olacağını, sınav tarihini ve sınav saati gibi önemli olan şeyleri belirtiyordu. Ekonomik gücü olanlar, engel durumu seyahat etmeye uygun olabilenler gidebiliyorlardı. Hatta birçok engelli de sınavların kendi engel durumuna uygun hazırlanmadığını düşündüğü için baştan katılmak istemiyorlardı.

Bu şekilde yani buna benzer her kurum belirli standartlar çerçevesinde engelli alımları ile ilgili ilana/duyuruya çıkarak alımlar gerçekleştirebiliyordu. Engelliler açısından merkezi sınav kesinlikle şarttı.

Nitekim…

Engelli memur alımları hakkında ilk olarak merkezi sınav 2012 yılında Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) adıyla engelli memur adaylarına yönelik yapıldı. Sınavın adı 2014 yılında değişerek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) olarak gerçekleştirildi. 

EKPSS’ye Başvuracak Kişilerde Aranan Şartlar

07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir.

Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.

İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

– EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.

-Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Bizzat yönetmelikten alıntı yapılan bu maddeler ışığında EKPSS’ye başvuracak kişilerde aranan şartlar şu şekildedir.

1-%40 ve üzerinde alınmış engelli sağlık kurulu raporunu sahip olmak,

2-Alınan engelli sağlık kurulu raporunda “çalışılabilir” durumda olmak,

EKPSS merkezi sınavına başvurabilmek için bu iki madde en önemli koşul olarak önümüze çıkıyor. Bu koşullara sahip olan engelli memur adayları, eğitim düzeylerine göre sınav veya kuraya girmeye hak kazanacaklar.

EKPSS İçin Aranan Mezuniyet Şartları Nelerdir?

EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:

Ortaöğretim,

Önlisans,

Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

Kura Yöntemi İçin Aranan Mezuniyet Şartları Nelerdir?

Kuraya girecek engelli memur adaylarının:

İlkokul,

Ortaokul,

İlköğretim,

Özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu,

mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olması gerekir.

Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir Engelli Kamu Personel Seçme Sınavının geçerlik süresi için sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilir.

EKPSS Sınavının Süresi ve Şekli

Öncelikle şunu belirtmek isterim. Sınava girmeye hak kazanmış kişiler, eğitim düzeylerine göre sınavlara girmektedir. Tekrar söylemek istiyorum. Eğitim düzeylerine göre branşlarına göre değil. Bu ayrım ne anlama gelmektedir.

Şöyle, Hukuk Fakültesinden mezun Avukat adayı, Mimar, Kamu Yönetimi ve İşletme mezunları ve tüm branş Öğretmenleri lisans mezunu olarak değerlendirilerek aynı sınava tabi tutulmaktadır. Ayrı puan türleri bulunmamaktadır.

Bu durumu daha netleştireyim. Sınav sonucunda aldığınız puan ile ister memur alımlarına isterseniz de branşa uygun yapılan alımlara başvuru yapabilirsiniz.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının süresi ve şekline ilişkin detaylara devam edecek olursak, sınav iki yılda bir yapılmakta olup EKPSS sonuçları ile ilgili yapılan değişiklikle artık sonuçlar 4 yıl süreyle geçerli olmaktadır. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam etmektedir.

Sınavda; adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kağıdı kullanılmaktadır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Her aday sadece bir soru kitapçığı kullanmakta ve soru kitapçıklarında yer alan sorular 5 cevap seçenekli olmaktadır.

Genel Yetenek Testi: Türkçe 15 ve Matematik 15 olmak üzere hazırlanmaktadır.

Genel Kültür Testi ise: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10,  Temel Yurttaşlık Bilgisi 6, Türk Kültür ve Medeniyetleri 3, Türkiye Coğrafyası 5, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6’dır.

Sınav soruları, engel grupları itibarıyla öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle engellilerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde hazırlanır.

EKPSS adayların, engel grupları ve ulaşabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılır. EKPSS’de istekleri halinde adaylara, engel grubuna uygun okuyucu ve/veya işaretleyici olmak üzere sınav görevlisi temin edilir.

Sınavı genel olarak cevaplama süresi 60 dakika olarak belirlenmiştir. Ancak, engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılmaktadır.

EKPSS sınav sorularını cevaplama süreleri

 

“Yusuf hocam, gerçekten basit ve anlaşılır bir şekilde anlatmışsın. Peki, ben kazanabilecek miyim? Bilmiyorum.”

İnan ki, şunu çok net ifade etmek isterim. Senin kazanıp kazanamayacağını gerçekten ben de bilmiyorum. Bilmemek gayet normal değil mi? Çünkü seni tanımıyorum. Ama sana ilaç etkisi yaratacak ufak tefek aktarımlarda bulunabilirim.

Bak bunlardan en önemlisini söylüyorum. Şimdi arkana yaslan, hatta mümkünse çay ya da kahveni yanına al ve okumaya devam et.

EKPSS’yi Kazanabilir miyim? O kadar insan giriyor gerçekten çok zor gibi  bu ve buna benzer birçok soru şu anda EKPSS Nedir? başlıklı içeriği buraya kadar incelemiş ve okumuşken aklına geliyorsa, inan kendine büyük haksızlık ediyorsun. “Niye ki, Yusuf hocam”

Sen her şeyden önemlisi eğer Google’da yani arama motorlarında EKPSS Nedir? diye bir aratma yapıyorsan ve bu içeriğe girerek bu noktaya kadar okuyorsan sen kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak için ilk adımı atmışsın zaten, sen istiyorsun ama kendin farkında değilsin. Önce kendinin farkında olman ardından bu kadar araştırmayı boşuna yapmadığını anlaman başlangıç aşamasındaki biri için çok önemli…

“Hadi bunun farkına vardım. Sınav için ne etkisi var ki, sınava ne kadar etki edecek.”

Azımsanmayacak derece çok etkisi var. Anlama açısından örneklendirmek değerli: 2012 yılında ilk bu sınav ortaya çıktığında %40 ve üzerinde engeli bulunan bir çok kişinin bu sınavdan haberi yoktu. Haliyle engelli memur alımları hemen hemen aynı olmasına rağmen başvuru sayısı az olduğundan kazanmak yani atanmak o derece kolay ve basitti.

Gün geçtikçe bu sınavdan haberi olan kişi sayısı artmaya ve başvurular da çoğalmaya başladı. Kısaca ilk dönemlerde kamu kurum ve kuruluşlarına girilen puan seviyeleri ile şimdiki puan seviyeleri arasında çok fark var.

Biraz önce anlatmak istediğim şey ne denli önemli değil mi? Halen birçok kişinin bilmediğini yani haberinin olmadığını düşünecek olursak daha yolun başındayken bir adım öndesin…

Bundan sonraki süreçte içinde bulunduğun farkındalık, büyük bir fırsat, bu fırsatı hedefleyerek düzenli ve disiplinli bir çalışma ile taçlandırabilirsin.

Çıktığın bu yolda şimdiden başarılar diliyorum.Bu süreç  her ne kadar meşakatli ve uzun bir yol gibi görünse de belirleyeceğin kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ile zamanı yönetebilir ve sonuçları lehine çevirebilirsin.

Yusuf TOKMUÇ-Kariyer ve Gelişim Blogumda: EKPSS Nedir? Engelliler Açısından Önemi başlıklı içeriğimde EKPSS Nedir? sorusunu tanımladıktan sonra EKPSS”nin engelliler açısından önemini anlatmaya çalıştım. İçeriği beğendiyseniz daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı, içeriğe katkı sunmak isterseniz de aşağıda yer alan yorum bölümüne fikir ve görüşlerinizi bırakmayı unutmayın.

 

asyabahis giris

sekabet giris

cratosslot giris


Sizin Tepkiniz Nedir?

Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
1
Komik
Beğen Beğen
13
Beğen
İlginç İlginç
0
İlginç
Bilgilendirici Bilgilendirici
8
Bilgilendirici
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Üzücü Üzücü
0
Üzücü
Yusuf TOKMUÇ
Sürekli araştırmayı ve öğrenmeyi misyon, gelişmeyi ve değişimi ise vizyon edinmiş birisiyim. Blogumda engelli ve yakınları başta olmak üzere ilgi duyduğum alanlarda tüm herkesi kapsayacak şekilde içerik üretmeye çalışıyorum. Bildiklerimi ve tecrübelerimi aktarıyorum.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir