Aile Danışmanlığı Nedir, Aile Danışmanı Kime Denir?

Aile Danışmanlığı Nedir, Aile Danışmanı Kime Denir, Aile Danışmanı Nasıl Olunur? Gibi sorulara bu içeriğimde yanıt vermeye çalışacağım. İyi okumalar...4 dk


75
85 Paylaşım, 75 Beğeni

Aile Danışmanlığı Nedir, Aile Danışmanı Kime Denir, Aile Danışmanı Nasıl Olunur, Aile Danışmanı Ne İş Yapar? Gibi Sorulara bu içeriğimde detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağım.

Toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin korunmasına yönelik alınan tedbirlerden birisi olan aile danışmanlığı hizmeti, son yıllarda son derece popüler hale gelmeye başladı.

Aile ile ilgili evlenme aşamasından başlayan ve taa ki, boşanma aşamasına kadar çok geniş bir düzlemde hizmet vermeyi amaçlayan bu meslek dalı hakkında aşağıda elimden geldiğince açıklamalarda bulunmaya çalışacağım.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı nedir? Sorgusu ile internet ortamında bir araştırma yapıldığında genelde aile danışmanlığı ile ilgili eğitimlerin olduğunu göreceğiniz. Aile danışmanlığı hakkında tam ve net bilgiye “Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğiiçinde ulaşabiliriz.

İlgili mevzuatta yer alan aile danışmanlığı tanımını aynen aşağıya aktarıyorum.

Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmeti ifede etmektedir.

Aile Danışmanı Ne İş Yapar?

Aile danışmanlığı hizmetini sağlayan aile danışmanlarının ne iş yapacaklarına ilişkin sınırlar, mevzuat ile belirlenmiştir. Buna göre aile danışmanının ne iş yaptığını anlamak için ilgili mevzuatta yer alan aile danışmanı görevleri ve yetkilerine bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum.

MADDE 16 – (1) Aile danışmanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
b) Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
c) Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
ç) Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
d) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
e) Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
g) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
ğ) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
h) Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

Aile Danışmanı Kime Denir?

İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenen koşullara sahip, alınması gereken sertifikasyon sürecini tamamlayan ve aile danışmanlığı hizmetini veren kişilere aile danışmanı denir.

Diğer bir ifadeyle:

Ailelerin sorun çözme kapasitelerinin artırılması; aile içi ilişki ve iletişim sorunlarının azaltılması; zorlu yaşam olayları ile baş etme becerilerinin geliştirilmesi; sosyal çevreyle ilişkilerinin güçlendirilmesi; ebeveynlik becerileri ve kardeş ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik sunulan koruyucu, önleyici, geliştirici ve rehberlik edici danışmanlık hizmetine “Aile Danışmanlığı” denilmektedir. Bu hizmeti veren kişilere ise Aile Danışmanı denilmektedir.

Aile Danışmanı Nasıl Olunur?

İlgili mevzuat kapsamında belirtilen bölümlerden birinden lisans düzeyinde mezun olmak gerekir. Mezuniyet şartını sağlayanlar YÖK’e veya MEB’e Bağlı kurumlardan aile danışmanlığı eğitimi almaları gerekmektedir.

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı olarak çalışabilirler.

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

Yusuf TOKMUÇ-Kariyer ve Gelişim Blogumda: Aile Danışmanlığı Nedir, Aile Danışmanı Kime Denir? konusunu anlatmaya çalıştım. İçeriği beğendiyseniz daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı, içeriğe katkı sunmak isterseniz de aşağıda yer alan yorum bölümüne fikir ve görüşlerinizi bırakmayı unutmayın.


Sizin Tepkiniz Nedir?

Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
Beğen Beğen
0
Beğen
İlginç İlginç
0
İlginç
Bilgilendirici Bilgilendirici
2
Bilgilendirici
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Üzücü Üzücü
0
Üzücü
Yusuf TOKMUÇ
Sürekli araştırmayı ve öğrenmeyi misyon, gelişmeyi ve değişimi ise vizyon edinmiş birisiyim. Blogumda engelli ve yakınları başta olmak üzere ilgi duyduğum alanlarda tüm herkesi kapsayacak şekilde içerik üretmeye çalışıyorum. Bildiklerimi ve tecrübelerimi aktarıyorum.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir